Inloggen Account aanvragen
Hier bent u:  Ik ben nieuw > Inleiding

Wie zijn wij?

Wij zijn een gemeente van Jezus Christus met een open karakter. Ons fundament als gemeente is de erkenning van Jezus als Gods Zoon en de Bijbel als het gezaghebbende woord van God. Onze belangrijkste waarden zijn: een levend en persoonlijk geloof, verlangen naar geestelijke groei, bijbelgetrouw onderwijs en een sterke onderlinge verbondenheid. Onze gemeente is gesticht in 1949. De dagelijkse leiding is in handen van de kerkenraad, die gekozen is uit en door de gemeenteleden.

Als gemeente komen we wekelijks samen op de zondagochtend om 09:45 in de Maranathakerk te Hendrik-Ido-Ambacht. Op dit moment is er geen vaste voorganger. De diensten worden nu geleid door gastsprekers.

Waarom zijn wij er?

Onze gemeente is er om het evangelie bekend te maken in onze omgeving, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus, hen op te nemen in de gemeente en hen te helpen groeien in discipelschap. We doen dit alles tot eer van God.

Waarop richten wij ons?

Aanbidding: God loven en prijzen om wie Hij is.
Bediening: leden hun gaven en talenten laten gebruiken tot opbouw van elkaar.
Discipelschap: levens van leden opbouwen door een groei in discipelschap.
Evangelisatie: het evangelie brengen aan niet-gelovigen en hen tot Christus brengen.
Gemeenschap: leden actief laten deelnemen in onze gemeente als huisgezin van God.

Doop en Avondmaal

Onze kinderen worden gedoopt of opgedragen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om als volwassene gedoopt te worden en/of belijdenis van het geloof af te leggen.

Minstens zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. Dit staat open voor iedereen die samen met ons zijn geloof in Jezus Christus belijdt.

hits counter


Maranathakerk, P.C. Hooftsingel 73, 3341 TC Hendrik Ido Ambacht