Inloggen Account aanvragen
Hier bent u:  Ik ben nieuw > Standpunten

Missie

De Vrije Evangelische gemeente Maranatha bestaat uit leden en vrienden die de Bijbel als het zuivere Woord van God erkennen. Dit betrouwbare Woord geeft richting aan al onze activiteiten binnen en buiten ons kerkgebouw. Als Vrije Evangelische Gemeente in Hendrik Ido Ambacht geven wij uiting aan wat de Bijbel ons zegt waarbij wij, in navolging van Christus, het dienen van God door eredienst, aanbidding en lofprijzing, het dienen van elkaar door onderlinge liefde, opbouw en zorg en het bekendmaken van Gods liefde dichtbij en ver weg in woorden en daden. Visie

Als Bijbelgetrouwe gemeente geven wij uiting aan ons Geloof in God onze Vader, Jezus Zijn Zoon en de Heilige Geest. Dit doen wij door middel van gebed, onderwijs, groei in geloof, toewijding aan God en het getuige zijn van Jezus Christus in woord en daad. Als gemeente werken we aan geestelijke  toerusting om onze gaven en talenten in te zetten tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor kinderen en jongeren. 


hits counter

 Maranathakerk, P.C. Hooftsingel 73, 3341 TC Hendrik Ido Ambacht