Inloggen Account aanvragen
Hier bent u:  Ik ben nieuw > Wat is Vrij Evangelisch

Wat is Vrij Evangelisch?

De term “Evangelisch” geeft aan dat de gemeente zich wil laten leiden door het evangelie.
Met het woord “vrij” wordt benadrukt dat de gemeente zelfstandig is.
Ze is bewust niet gebonden aan een synode of een overheid.
Wel trachten we samenwerking met andere kerken en geloofsgemeenschappen na te streven.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat Jezus Christus Gods Zoon en onze Redder is. Ons uitgangspunt daarvoor is de Bijbel.
In de Bijbel lezen wij dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan uit de dood.
Dankzij Zijn dood en opstanding mogen wij nu een relatie hebben met God.
Belangrijk is dat wij een gemeente zijn die leeft in de verwachting van de terugkomst van onze Heer.
Dit geeft ons vreugde en hoop!

Wat doen wij?

Als gemeente komen wij iedere zondagmorgen bij elkaar. Als huisgezin van God willen wij elkaar liefhebben, opbouwen en bemoedigen. Op zondagmorgen hebben we samen een dienst.
Daarnaast ontmoeten we elkaar doordeweeks bij bijbelkringen, studieavonden en werkgroepen.

Als gemeente hebben we ook een taak in zending en verspreiding van het evangelie!
Het is ons verlangen om Zijn onmeetbare liefde en genade bekend te maken in onze omgeving, en ook wereldwijd!

hits counter 


Maranathakerk, P.C. Hooftsingel 73, 3341 TC Hendrik Ido Ambacht