Kringen

De kring is naast de zondagse dienst de belangrijkste plek van ontmoeting, waar we elkaar bemoedigen en opbouwen, voor elkaar zorgen en met elkaar bidden. Daarnaast proberen we vanuit de bijbel antwoorden te krijgen op onze levensvragen en willen we groeien in geloof. We hebben ook een aantal jeugdkringen.

Leden van een kring komen regelmatig bij elkaar, vaak bij één van de leden thuis. De frequentie is meestal om de twee of drie weken op een vaste avond. Nieuwe leden zijn meer dan welkom!

Als je geïnteresseerd bent in het bijwonen van een kringavond of als je meer informatie over de bijbelkringen wilt, kun je contact opnemen met de kerkenraad: info@veghiambacht.nl

Bidstond

Elke maandagavond komt de gebedsgroep bij elkaar in de kerk van 19.45 uur tot ca 20.45 uur.
Leidraad bij de gebedsavonden is de tekst uit Jakobus 5:16: ‘Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.’ Wij geloven en ervaren dat gebeden verhoord worden. Niet altijd onmiddellijk en niet op onze tijd, maar op Gods eigen tijd. Na de opening bespreken we met elkaar wat de belangrijkste gebedsonderwerpen. Iedereen mag hardop bidden, maar er mag ook in stilte meegebeden worden.

Kom gerust ook eens naar de bidstond, je bent van harte welkom!

Kring

Wekelijks bidstond