ONDERWIJS

Alpha-cursus

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Op Alpha denk je samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis! Contactpersonen: Hans van Veen en Roy Hulisélan (alpha@veghiambacht.nl)

Bijbelstudieavonden

Door het jaar heen worden regelmatig sprekers uitgenodigd om bijbelstudieavonden te geven. Voor actuele informatie kun je de agenda raadplegen.


Bibliotheek

In de kerk is een bibliotheek aanwezig. Je kunt daar iedere zondag na de dienst gebruik van maken. Hier kunnen boeken geleend worden tegen een kleine vergoeding tot opbouw van je geloof of ter ontspanning. Contactpersoon: Maaike Timmerman. 


Doop en belijdenis

Onze gemeente wil een gemeente zijn die bestaat uit actief getuigende leden en die zich laat leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest. Als iemand zich wil laten dopen of belijdenis wil doen, dan is dat een feest voor de hele gemeente. Voorafgaand aan de doop-of belijdenisdienst is er eerst een cursus doop en belijdenis. In deze cursus zullen de deelnemers binnen enkele avonden samen gaan zoeken en ontdekken wat het geloof in God voor hen betekent. Hiervan zullen ze getuige zijn voor de gemeente in de dienst die georganiseerd wordt na afloop van de cursus. De gemeente beschikt over een eigen doopbad onder het podium. Voor meer informatie over de cursus of de dienst, kun je contact opnemen met de kerkenraad via info@veghiambacht.nl

In onze gemeente kennen wij de volgende vormen van belijdenis en doop:

  • het opdragen van kinderen
  • het dopen van kinderen
  • het onderdompelen van volwassenen
  • het onderdompelen van volwassenen die als kind zijn gedoopt
  • openbare belijdenis door hen die als kind zijn gedoopt

De manier van dopen en belijdenis kan door iedereen verschillend worden gewaardeerd. Respect voor elkaars keuze is hier van wezenlijk belang. In Romeinen 15:7 staat: 'Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.'


DIACONAAT

In de gemeente zijn enkele kerkenraadsleden verantwoordelijk voor het diaconaat (hulp bieden aan allen die het nodig hebben). Gemeenteleden die om wat voor reden dan ook te maken hebben met financiële problemen, kunnen zich tot de diakenen richten voor hulp en eventuele financiële ondersteuning. Daarbij valt te denken aan huisbezoek, persoonlijke gesprekken of hulp met het opstellen van een huishoudportemonnee. Ook de voedselbank vormt een onderdeel van het werk van de diakenen. Contactadres: info@veghiambacht.nl

 

Alpha-cursus

Bibliotheek