Samenkomst zondagmorgen

Iedere zondag om 10.00 uur houden wij onze wekelijkse samenkomst. Deze viering wordt gekenmerkt door aanbidding, verkondiging en samenzijn. Wij willen als gemeente bij elkaar komen om God te eren. We doen dit aan de hand van een liturgie. We starten de samenkomst altijd met het zingen van een aantal liederen. De verkondiging wordt momenteel verzorgd door gastsprekers. Tevens is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken. Na elke samenkomst worden er een bos bloemen weggebracht naar iemand uit de gemeente in verband met een bijzondere gelegenheid of ter bemoediging. 

Overal waar de kerk van Christus is, wordt regelmatig het avondmaal gevierd. Als gemeente willen wij gehoor geven aan de opdracht die Jezus ons zelf gegeven heeft (1 Kor 11: 25b). Het avondmaal is immers een moment van gemeenschap. We vieren de maaltijd met elkaar, uitgenodigd door onze gastheer: Jezus zelf.

Daarnaast spreken we ook onze verwachting uit door deel te nemen aan het avondmaal. Maranatha is ons gebed: Kom Heer Jezus, ja kom spoedig! In de VEG houden wij een open avondmaal. Dat wil zeggen dat iedereen die samen met ons zijn geloof in Jezus Christus belijdt, deel kan nemen. Het avondmaal wordt iedere laatste zondag van de maand gevierd.

Grace Place (kinderen)

Tijdens de samenkomst op zondag hebben de kinderen van 0 t/m 13 jaar hun eigen programma. Er zijn vier groepen:

Parels: dit is de groep voor de baby’s en peuters. Tijdens de dienst wordt er oppas verzorgd voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. 

Schatzoekers: dit is de groep voor de kinderen die in groep 1 t/m 3 van de basisschool zitten. Het eerste deel van de dienst zitten de kinderen in de kerk. Daarna gaan ze als groep naar hun eigen ruimte voor het programma.

Ontdekkers: in deze groep zitten de kinderen uit basisschoolgroep 4 t/m 6. De ontdekkers zitten net als de schatzoekers het eerste gedeelte van de dienst in de kerk, waarna ze hun eigen programma volgen. Een keer in de maand zijn de ontdekkers de hele dienst in de kerk.

Rockers: dit is de groep voor kinderen uit groep 7, 8 en de brugklas. De Rockers hebben een keer in de drie weken hun eigen programma.

Muziek

Binnen onze gemeente kennen we een grote verscheidenheid aan liederen. Naast Opwekkingsliederen zingen we psalmen, gezangen en liederen uit de bundel van Johannes de Heer. De hoofdtaak van de muziekgroep, bestaande uit leden van de gemeente, is het voorgaan van de gemeente in aanbidding tijdens de erediensten. Zij begeleidt schuldbelijdenis, lofprijzing, aanbidding en dankzegging. We beschikken in iedere dienst over orgel, piano, gitaren, blaasinstrumenten en slagwerk. Zo kan de bezetting steeds aangepast worden aan het karakter van het lied.

Speciale diensten

Door het jaar heen worden er speciale diensten georganiseerd, een jeugddienst bijvoorbeeld. Uiteraard zijn er de christelijke feestdagen zoals Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerst. Tijdens deze diensten staat er vaak een bijzonder bloemstuk in de kerk. Kleuren, vormen en karakter van de bloemen en planten hebben een speciale betekenis en drukken hiermee de geloofsinhoud uit. Bloemen spreken als het ware, een taal waar woorden niet kunnen reiken. Ook zijn er belijdenis- en doopdiensten. Daarnaast staat soms de zending centraal. Ieder jaar in september is er een startdienst voor het nieuwe seizoen. Tijdens deze dienst wordt het nieuwe jaarthema geïntroduceerd.

Vervoer

Voor diegene die niet zelfstandig naar ons kerkgebouw kan komen vanwege een handicap of ouderdom, is er de kerkautodienst. De gemeenteleden die deel uitmaken van deze dienst, komen je ophalen en brengen je weer thuis na de dienst. Als je gebruik wilt maken van de kerkautodienst, kun je contact opnemen met de kerkenraad: info@veghiambacht.nl).

Avondmaal

Grace Place

Muziek

Liturgisch bloemschikken (Pinksteren 2020)