Zending

Wij geloven dat wij net als de discipelen de opdracht die Jezus gaf voordat Hij naar de hemel ging, mogen uitvoeren. In de Vrije Evangelische Gemeente (VEG) is zending altijd een belangrijk onderwerp geweest. Zowel de jongere als de oudere gemeenteleden worden regelmatig opgeroepen en gestimuleerd het evangelie bekend te maken. Dit kan zowel op kleinschalig niveau, zoals flyeren voor de kerstdienst of Ambachtenaren aanspreken op de Zomerparkdag, als op groter niveau, door de zending in het buitenland.

In de gemeente steunen wij op dit moment meerdere zendingsechtparen. Eric en Dominique Visser zijn de leiders van de zelfstandige stichting Children Asking, en zij ontvangen maandelijks financiële steun. Ook Daniel en Heleen Pfeiffer krijgen een vaste financiële bijdrage. Voor Oscar en Melina van Eijk houden we elk jaar een spaaractie voor materialen voor de kinderinternaten. 

Children Asking

Children Asking is een interkerkelijke zendingsorganisatie met wortels in diverse Braziliaanse kerken, de EC Europoort in Rotterdam en de Vrije Evangelische Gemeente. Door een team van vrijwilligers, waarvan enkele uit onze gemeente, wordt onder leiding van Eric Visser een professioneel netwerk van lokale krachten aangestuurd dat door toerusting van kerk en gezin zo’n duizend kinderen in Braziliaanse sloppenwijken op eigen benen zet. Zie voor meer informatie over de stichting de website: www.childrenasking.org.

Oscar en Melina van Eijk

Oscar en Melina geven leiding aan  kindercentra in Brazilië. Hier worden kansarme kinderen, die zonder deze opvang bedelend langs de deuren zouden moeten gaan of straatkinderen zouden worden, vijf dagen per week opgevangen. Ze krijgen dagelijks gezonde voeding, een heerlijk bad, er wordt gelet op hun gezondheid en hygiëne, ze mogen naar een goede school, krijgen huiswerkhulp en er wordt sport en spel aangeboden. De kinderen krijgen zodoende volop de gelegenheid om zich te ontwikkelen en op deze manier kan (ook) de moeder werken en inkomsten verwerven. Naast het werk in deze centra zijn er ook diverse sociale projecten voor onder andere weduwen, tieners en drugsverslaafden. De VEG is al heel lang betrokken bij dit werk in Brazilië. We ondersteunen ze met een jaarlijkse spaaractie voor een concreet doel, zoals matrassen voor de kindercentra of nieuwe tafels en stoelen. Meer informatie over het werk van Oscar en Melina is te vinden op www.bem.nl.

Daniel en Heleen Peiffer

Daniel en Heleen Peiffer werkten tot 2014 in Flagstaff, Arizona te midden van de indianen in de reservaten. Dat hebben ze vijftien jaar lang gedaan. Voor deze periode hebben zij gewerkt met de Maori's in Nieuw-Zeeland. In juli 2014 zijn Daniel en Heleen verhuisd naar Green Valley, aan de grens met Mexico, van waaruit ze meewerken in de organisatie van Scripture in Use. Deze stichting organiseert korte zendingsreizen naar gesloten en vooral ongeletterde landen en gebieden, waar door middel van gelijkenissen, zang en drama het evangelie verspreid wordt. 

Eric Visser

Oscar en Melina van Eijk