De Vrije Evangelische Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (VEG) is ontstaan uit evangelisatie-samenkomsten die tijdens de Tweede Wereldoorlog eerst in Zwijndrecht en naderhand in Hendrik-Ido-Ambacht in de Hooftwijk werden gehouden. Officieel is de gemeente gesticht in 1949. De eerste plek waar onze gemeente samenkwam, was een school in de Wepsterlaan. Op een gegeven moment was er behoefte aan een eigen gebouw. In 1960 werd de eerste steen gelegd op de P.C. Hooftsingel.

In Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving zijn er allerlei verschillende kerken en gemeenten. Als VEG nemen wij tussen deze gemeenschappen een unieke positie in. Wij willen tussen uitgesproken evangelische en meer traditionele kerkgenootschappen in staan, qua vorm van de diensten, leerstellingen en beleving. Als gemeenschap zien we het belang van samenwerking met andere kerken en gemeenten in het dorp. Deze samenwerking komt onder meer tot stand via overleg tussen de voorgangers/predikanten, gezamenlijke diensten en scholendiensten.

De VEG is een gemeente van Jezus Christus met een open karakter. De erkenning van Jezus als Gods Zoon en de Bijbel als het gezaghebbende woord van God vormt het fundament van de gemeente. Onze belangrijkste waarden zijn: een levend en persoonlijk geloof, verlangen naar geestelijke groei, bijbelgetrouw onderwijs en een sterke onderlinge verbondenheid.

De dagelijkse leiding is in handen van de kerkenraad, die gekozen is uit en door gemeenteleden. Als gemeente komen we wekelijks samen voor de eredienst op  zondagochtend om 10:00 uur in het gebouw Maranatha te Hendrik-Ido-Ambacht. Op dit moment hebben we geen vaste voorganger. De diensten worden nu geleid door gastsprekers.

 

Liturgisch bloemschikken (Pasen)