Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Hieronder staan de taken van beiden.

Een ouderling geeft, samen met de andere ouderlingen, leiding aan de gemeente en is daarnaast verantwoordelijk voor het onderwijs aan de gemeente. Andere belangrijke taken zijn het uitvoeren van huis- en ziekenbezoeken, in onderlinge afspraak ‘ouderling van dienst’ zijn, het bedienen van de diverse sacramenten, en het organiseren van cursussen. Wij werken in onze gemeente met verschillende taakgroepen. Dat houdt in dat elke ouderling verantwoordelijk is voor een eigen taakgroep en contacten onderhoudt met de coördinatoren van zijn groep.

Een diaken is lid van de kerkenraad en heeft daarin stemrecht. Een specifieke taak van een diaken is het meedenken omtrent de financiële en praktische noden van gemeenteleden die daarvoor een beroep doen op de kerkenraad. De diaken helpt mee deze problemen op te lossen of te voorkomen. Verder is een diaken aanwezig bij de kerkenraadsvergaderingen. 


Huidige samenstelling kerkenraad
Koen van Baardewijk (voorzitter)
Stefan Dost (diaken)
Izak van Hoven (ouderling)
Roy Hulisélan (ouderling)
Dirkjan Korteweg (ouderling)
Hans Nobel (ouderling)
Marius van den Ouden (ouderling)
Anneke Smit (diaken/secretaris)
Berthina Vermeulen (diaken)

Contact opnemen? Mail dan naar info@veghiambacht.nl