Belangrijke mededeling omtrent Corona crisis situatie

De situatie blijft maar veranderen. De ene maatregel is nog niet uitgevoerd of de overheid voert weer nieuwe in. Winkels worden leeggekocht, ouderen moeten worden beschermd, zieken mogen nauwelijks of niet worden bezocht en sommige sterven in eenzaamheid. Dit zijn nog maar een paar gevolgen en dan nog niet te spreken over de economische gevolgen.

In tijdens van crisis en grote verandering komen allerlei verwarrende gevoelens naar boven, die je kunt scharen onder de vier B´s van bang, bedroefd, boos en blij. 

Mensen zijn bang omdat er veel vragen zonder geruststellend zijn: wie kan er voor mij boodschappen doen? Kan ik nog wel eten kopen? Kan ik de medicijnen blijven krijgen die ik nodig heb? Is er voor mij straks nog wel thuishulp? Wanneer kan ik naar het ziekenhuis voor onderzoek of een uitgestelde behandeling? 

Mensen voelen zich bedroefd: ik ben verdrietig omdat ik niet naar mijn moeder in het ziekenhuis kan of naar mijn opa in het verpleegtehuis, terwijl ik weet dat een bezoekje zo nodig is. Soms voelen mensen zich boos: op andere landen, op groepen in de samenleving, op de regering, op de kerk, op God… En soms is er ook een gevoel van blijdschap: nu hoef ik niet naar school, nu kan ik eindelijk de zolder eens opknappen, eventjes geen files. En daar kun je je weer voor schamen. 

Voor al die verwarrende gevoelens, zowel bij jezelf als bij degene met wie je spreekt, geldt: ze negeren of veroordelen helpt niet. Gevoelens zijn er nu eenmaal en duiken juist op wanneer je ze opzijschuift. Het is beter om gevoelens te benoemen. Dat maakt ze niet groter en niet kleiner dan ze zijn. 

Heeft u behoefte aan een gesprek, gebed of gewoon een luisterend oor kunt u onze kerk dagelijks telefonisch bereiken

Tussen 10.00 - 12.00 uur / 14.00 - 16.00 uur / 20.00 - 22.00 uur (m.u.v. zondagochtend) onder het telefoonnummer 078 761 00 70.

Tijdens deze tijden is er iemand beschikbaar om u te woord te staan en een luisterend oor te bieden.