Missie

De Vrije Evangelische Gemeente (VEG) Hendrik-Ido-Ambacht bestaat uit leden en vrienden die de bijbel als het zuivere Woord van God erkennen. Dit betrouwbare Woord geeft richting aan al onze activiteiten binnen en buiten ons kerkgebouw. Als VEG geven wij uiting aan wat de bijbel ons zegt waarbij wij, in navolging van Christus, God dienen door samenkomsten met aanbidding en lofprijzing, elkaar dienen door onderlinge liefde, opbouw en zorg en Gods liefde dichtbij en ver weg bekendmaken in woorden en daden.

Visie

Als bijbelgetrouwe gemeente geven wij uiting aan ons geloof in God onze Vader, Jezus, Zijn Zoon en de Heilige Geest. Dit doen wij door middel van gebed, onderwijs, groei in geloof, toewijding aan God en het getuige zijn van Jezus Christus in woord en daad. Als gemeente werken we aan geestelijke toerusting om onze gaven en talenten in te zetten tot eer van God en tot opbouw van de gemeente. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor kinderen en jongeren.

Gebouw 'Maranatha'